Zapraszam do gabinetu

Nowoczesny, bogato wyposażony gabinet logopedyczno-pedagogiczny.
Posiadam najnowocześniejsze specjalistyczne urządzenia, programy logopedyczne i wiele pomocy terapeutycznych, które pozwalają skutecznie korygować wszystkie wady i zaburzenia mowy.

IMG_0350-1
IMG_0369-1
IMG_0290-1
Analizator głosek – to inaczej wskaźnik poprawności artykulacyjnej głosek automatyzowanych (syczących, szumiących, dźwięcznych).Umożliwia ćwiczenie bez koniecznej na tym etapie obecności logopedy, odciąża głosowo logopedę i motywuje dziecko do pracy. Umożliwia dostrojenie aparatu do indywidualnych parametrów głosu pacjenta.
Echo-wibrator z rezonatorem – to oprócz funkcji echo-wibratora dodatkowa możliwość odbioru przetransformowanych sygnałów na bodźce świetlne (świecenie diody przy realizacji głosek dźwięcznych) i wibracyjne (odbierane opuszkami palców w postaci zwielokrotnionych drgań). Pomocny w pracy z jąkającymi się, z niedosłyszącymi oraz przy usprawnianiu motoryki języka i korekcji rotacyzmu.
IMG_0288-1
IMG_0287-1
Instrumentarium logopedyczne nr 3 (walizka logopedyczna) – to zestaw podstawowy (wzbogacony elektroniką). To zestaw najbardziej potrzebnych elementów i urządzeń przydatnych w korekcji zaburzeń dyslalicznych (w korekcji głoski „k”, „g”), w korekcji głosek „dentalizowanych”, w korekcji mowy nosowej, w terapii jąkania (Toni-echo), w relaksacji (relaksator).
Walizeczka logopedyczna ARK
– zestaw szpatułek ARK z wibratorem logopedycznym Z-vibe
IMG_0292-1
IMG_0321-1
Pomoce logopedyczne:
– profesjonalne komputerowe programy logopedyczne
– wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych
– bogaty zestaw książek z ćwiczeniami logopedycznymi
– kwestionariusze diagnostyczne
IMG_0331-1
IMG_0333-1
IMG_0323-1
IMG_0330-1
IMG_0319-1
IMG_0294-1

IMG_0322-1

Króliczki Tuptuś i Skoczek
zapraszają dzieci do wspólnych zajęć.