Zakres usług

Diagnoza i terapia logopedyczna
Profilaktyka logopedyczna stymulująca rozwój mowy dziecka. Zajęcia dla dzieci od 1 r. ż.
Diagnoza logopedyczna
Ocena stanu mowy
Terapia logopedyczna
Emisja i higiena głosu
Masaż logopedyczny
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Diagnoza pedagogiczna
Ocena gotowości przedszkolnej, szkolnej dzieci sześcioletnich
Ocena ryzyka dysleksji, dysgrafii, dysortografii

Terapia pedagogiczna
Terapia dzieci z trudnościami w nauce ortografii, pisania i czytania (dysortografia,dysgrafia, dysleksja)
Nauka czytania m.in. metodą symultaniczno-sekwencyjną
Kształtowanie orientacji przestrzennej
Rozwijanie umiejętności manualnych i grafomotorycznych (terapia ręki)
Usprawnianie myślenia, pamięci, koncentracji i spostrzegania
Przygotowanie dzieci 5 – 6 letnich do realizacji obowiązku szkolnego
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
Pomoc w nauce